Het asielprobleem barst uit zijn voegen. De factuur eveneens.

De wijde wereld in toeteren dat dit land een ‘ruimhartig’ asielbeleid moet voeren zonder zich af te vragen hoe zo’n politiek moet gefinancierd worden, komt neer op vrijblijvende ideologische kretologie. Niet alleen is het gemakkelijk, het is ook onverantwoord.

De asieltsunami kostte u sinds vorig jaar al

Kostprijs asielbeleid?

Het Vlaams Belang berekende de kostprijs van de asielcrisis en plaatste deze tegenover de massieve lastenverhogingen en besparingen die de burger kreeg opgedrongen. Op het einde van dit jaar zou de kostprijs kunnen oplopen tot 887,3 miljoen euro.

4 x begrotingstekort

Er moet worden bespaard en toch spendeert de regering dit jaar vier keer zoveel aan asiel dan het volledig Vlaams begrotingstekort.

29 x onderwijsbesparing

Datzelfde duizelingwekkende bedrag van 887,3 miljoen euro staat gelijk aan 29 keer de besparing die in het onderwijs werd doorgevoerd.

2 x besparing ziekteverzekering

Terwijl Vlaamse mensen in de kou blijven staan, wordt meer dan tweemaal de totale besparing in de ziekteverzekering aan asiel besteed.

Grenzen stellen!

Los van de vraag hoe hoog de factuur voor dit en volgend jaar zal oplopen, is nu al duidelijk dat – bij ongewijzigd beleid – de factuur nog verder zal stijgen. Er is immers niets dat erop wijst dat de illegale immigratiestroom vanuit Afrika en Azië vanzelf zal ophouden.

Vlaams Belang: partij van het volk!

De standpunten van het Vlaams Belang worden door de traditionele partijen CD&V, SP-A, Open VLD, Groen en N-VA weliswaar stiefmoederlijk behandeld, maar dat neemt niet weg dat ze een door brede laag van de bevolking worden gedragen.

Niet nog meer asielzoekers

Strikte grenscontroles

Sociale zekerheid in gevaar

Uit een peiling van VTM en Het Laatste Nieuws bleek dat 95% van de Vlamingen vindt dat Vlaanderen al genoeg asielzoekers opvangt. Bovendien zou 3 op 4 gewonnen zijn voor de invoering van strikte grenscontroles. Uit een peiling van VRT bleek dan weer dat 75% van de Vlamingen vreest voor de betaalbaarheid van de sociale zekerheid ten gevolge van immigratie.

Informeer jezelf!

Hoe men het ook draait of keert: massale immigratie is niet combineerbaar met een verzorgingsstaat. Het is het één of het ander en dus zal één van de twee moeten wijken. Dit land staat voor een beslissende keuze. Informeer jezelf en trek zelf je conclusies!

Folder Folder Marktfolder

10 OPLOSSINGEN VOOR DE ASIELCRISIS

De standpunten van het Vlaams Belang zijn niet extremistisch, maar vertegenwoordigen datgene wat een groeiend aantal Vlamingen denkt. Dat blijkt uit peilingen georganiseerd door VTM, Het Laatste Nieuws en VRT.

 1. Opvang in eigen regio
 2. Asielzoekers moeten in principe in eigen regio worden opgevangen. Er moeten volwaardige centra zo dicht mogelijk bij huis worden uitgebouwd - met (indien nodig verhoogde) Europese financiële, materiële en logistieke ondersteuning.

 3. Heroriëntering van de hulp
 4. De vele middelen die momenteel in eigen land besteed worden aan opvang, integratieprojecten en uitkeringen allerhande, kunnen efficiënter gebruikt worden voor de opvang in veilige havens in eigen regio. Zo kunnen veel meer mensen worden geholpen.

 5. Grenscontroles
 6. Landen die werk maken van een efficiënte bewaking van de Europese buitengrenzen, moeten worden gesteund. Landen die dat niet doen, moeten uit de Schengenzone worden gezet. Lidstaten moeten op elk moment grenscontroles kunnen doorvoeren.

 7. Mensenhandel kordaat bestrijden
 8. In de strijd tegen de gewetenloze mensensmokkelaars moeten eindelijk afdoende militaire middelen worden ingezet.

 9. Herziening samenwerking met derde landen
 10. Landen die weigeren mee te werken aan het indammen van de illegale immigratie en de strijd tegen de mensensmokkel ontvangen niet langer ontwikkelingshulp. Ook andere samenwerkingsverbanden kunnen worden opgezegd.

 11. Verstrakking van de Europese visapolitiek
 12. De aanhoudende versoepeling van de visapolitiek heeft de illegale immigratie alleen maar gefaciliteerd en moet dan ook worden stopgezet.

 13. Ontradingsbeleid
 14. Er moet op grote schaal werk gemaakt worden van massale ontradingscampagnes in lokale kranten en via sociale media.

 15. Effectief uitwijzingsbeleid
 16. De beste ontradingscampagne is de effectieve repatriëring van illegalen en afgewezen asielzoekers. De middelen voor de gedwongen terugkeer moeten drastisch worden opgetrokken.

 17. Immigratiestop
 18. Het Vlaams Belang verzet zich tegen een versoepeling van de regels voor ‘economische immigratie’. Meer legale immigratie zal de illegale immigratie niet stoppen.

 19. Geen EU-quotaregeling
 20. De illegale immigratie moet niet gespreid en aan de lidstaten opgedrongen worden; ze moet worden stopgezet.

Kijktip!

Bekijk hieronder de promotieclip die naar aanleiding van de campagne 'Bespaar op asiel, niet op eigen mensen' werd gemaakt en het interview met Vlaams Belang-voorzitter Tom Van Grieken door VTM-Nieuws.